Kognitiv beteendeterapi (KBT online)

KBT är en av de vanligaste metoderna som används inom psykoterapi online. Det är ett samlingsnamn på flera olika terapiformer som grundar sig i den psykologiska läran om kognition och inlärning. Fokus inom KBT terapi ligger ofta på att bryta destruktiva tankemönster och beteenden genom att lära in nya, bättre sådana. Vid kognitiv terapi jobbar man med förhållningen om att tankar, känslor och beteenden hänger ihop med varandra. För att få så bra resultat som möjligt är det inte ovanligt att flera olika verktyg används vid kognitiv terapi behandling.

Vem lämpar sig KBT terapi för?

I princip alla som har ett mönster som kan brytas. Via arbetssätten som är inkluderade inom KBT terapi täcks ett väldigt brett spektra av problemområden. Att prata med en KBT coach kan bland annat vara väldigt effektivt mot följande:

Fördelar med KBT på nätet

På senare år har det blivit allt vanligare med KBT terapi på nätet. Det är en naturlig utveckling då det finns väldigt många fördelar gentemot det traditionella sättet som är att besöka en mottagning. Det kan vara lätt att tro att online KBT är en mindre effektiv metod än kognitiv terapi behandling som sker via fysiska lokaler. Forskning som har gjorts visar däremot att ingenting tyder på det. Tvärtom är det fler som får hjälp då det är betydligt billigare, enklare, tryggare och smidigare att prata med en KBT terapeut online. Fördelar inkluderar:

Konkurrenskraftiga priser

Även om priser kan variera kraftig mellan olika KBT coacher på nätet är de i regel betydligt lägre än när du besöker en fysisk mottagning. Dels för att det inte behöver betalas någon lokalhyra och dels för att utbudet av KBT terapeuter är avsevärt mycket större vilket pressar priserna.

Testa på utan någon kostnad

Flera av de KBT terapeuter som vi samarbetar med erbjuder ett första och ibland längre samtal som är helt gratis. Detta innebär att du utan kostnad kan testa på olika terapeuter tills du hittar den som passar dig bäst – en möjlighet som aldrig ges vid fysiska besök.

Väldigt tryggt och bekvämt

För många är det bästa med KBT terapi online att det kan ske varifrån som helst. Du kan ligga i sängen och vara fullt avslappnad; vara ute och traska eller sitta vid en sjö. Helt enkelt befinna dig på den plats som du känner dig trygg och bekväm i.

Ha samtalet när det passar dig

Till skillnad ifrån kognitiv terapi behandling via mottagningar, har de flesta av nätets KBT coacher inga problem att boka in dig när som helst på dygnet. Vare sig det är tidiga morgonar, sena kvällar eller helger som är bäst för dig kommer du att hitta en perfekt passande KBT terapeut att prata med.

Du har full anonymitet

Givetvis är all form av KBT terapi konfidentiell och stannar således mellan dig och KBT terapeuten. När du besöker en fysisk lokal finns det däremot alltid en risk att du stöter på någon som du känner, som kanske är någon du inte vill ska veta att du söker hjälp. Denna risk existerar inte via KBT på nätet.

Hitta en terapeut för KBT på nätet

I samarbete med flera professionella individer som är utbildade inom kognitiv terapi erbjuder vi dig möjligheten att snabbt och enkelt komma i kontakt med en duktig terapeut att prata med online.

Emelie Bergström

Emelie

Certifierad samtalsterapeut med expertis inom självförtroende, självkänsla och måluppfyllande.

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 300 kr för 60 minuter. Paketpris existerar.

Epost: emeliebergstrom@onlineterapi.nu | telefon: 0739333430 | skype: emelie.sara.marita

Tora

Tora

Certifierad samtalsterapeut som hjälper dig komma vidare, fatta beslut och göra dig tryggare i dig själv

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 500 kr för 40 minuter. Paketpris existerar.

Epost: Tora@onlineterapi.nu | telefon: 0730268809

Ledig plats

Okänd terapeut

Är du en terapeut som önskar att visas här? Kontakta oss på info@onlineterapi.nu

Alla terapeuter

Alla terapeuter

Klicka här för att se alla våra terapeuter.

Hur fungerar KBT samtal online?

Att få hjälp med KBT online skiljer sig behandlingsmässigt inte på något sätt ifrån hjälp som ges via fysiska lokaler. Du och terapeuten kommer sinsemellan bestämma hur samtalen ska ske (via skype, mobil, viber, etc) och hur ofta. Ni kommer bekanta er lite lätt då rätt personkemi är väldigt viktig vid all form av terapi, inte minst KBT.

Beroende på vad orsaken till din kontakt med KBT terapeuten är kommer olika metoder att tillämpas. Många gånger handlar det om att kartlägga jobbiga tankemönster som leder till nedstämdhet och sedan ifrågasätta dessa. Via olika verktyg och övningar bryts destruktiva mönster successivt upp genom att dessa ersätts av nya. Man får helt enkelt lära sig att välja en annan väg än den som man vanligtvis tar, vilken är den som får en att må dåligt.

Många av våra tankar och beteenden sker på automatik då de är så djupt inrotade i oss. Genom att regelbundet jobba med att välja en annan väg än den vi automatiskt vill gå, kommer det nya mönstret vi lär in oss till slut att ersätta det gamla och då bli det som sker på automatik. Processen är ofta allt annat än enkel och därför är det vanligt att regelbundna KBT samtal sker under en längre tid.

Vanliga frågor och svar om KBT online

Ingen alls. Det är två olika benämningar på samma yrkestitel.

Resultatet av kognitiv terapi behandling på nätet är det exakt samma som vid behandling via fysiska lokaler och är för det mesta väldigt positivt. Enligt en studie som gjordes 2012 blev upp emot 87% av alla som sökte hjälp för depression bättre.

Kostnaden skiljer sig mellan olika KBT terapeuter. Du kan hitta allt ifrån samtal på 200 kr till 1000 kr per timme.

Själva läkningsprocessen sker konstant då KBT innefattar olika övningar och verktyg som du kommer att använda i vardagen. Hur ofta samtalen med din KBT coach sker varierar däremot. Det är vanligt med ett samtal i veckan, men för mer allvarliga problem kan det behövas en mer intensiv frekvens.

Det bestämmer du och terapeuten allt som oftast själva sinsemellan. Samtalen kan ske via skype, viber, messenger, whatsup eller annat program som man smidigt kan ringa till varandra genom. Det kan även ske via ett vanligt videosamtal ifrån mobilen.