Psykoterapi online

Psykoterapi är en benämning som innefattar ett flertal olika terapiformer som effektivt kan lösa de flesta psykiska problemen – allt ifrån enklare till djuprotade sådana. Psykoterapeuter använder sig endast av evidensbaserade metoder, vilket innebär att dessa grundar sig i forskning som visar att terapierna har effekt.

På senare tid har psykoterapi online blivit en väldigt vanlig väg att gå för individer som vill förbättra sin mentala och psykiska hälsa. Konkurrenskraftiga priser, flexibel tillgänglighet och stora valmöjligheter är bara några av de fördelar som finns med att prata med en psykoterapeut online. En annan är tryggheten att kunna befinna sig var som helst – där man känner sig som bekvämast.

Vem lämpar sig psykoterapi för?

Psykoterapi är ett så pass brett begrepp att de metoder som psykoterapeuter använder sig av i princip kan förbättra vilka psykiska problem som helst. Olika terapeuter kan givetvis vara mer eller mindre specialiserade inom vissa områden. Rent generallt kan ett samtal med en psykoterapeut online däremot hjälpa dig med det mesta. Detta inkluderar bland annat:

Hitta din psykoterapeut online

Är du intresserad av att prata med en psykoterapeut online har vi ett flertal duktiga som vi samarbetar med. Många av dessa erbjuder ett första samtal som är gratis, vilket innebär att du inte behöver lägga ut några pengar innan du känner att psykoterapin känns rätt för dig.

Emelie Bergström

Emelie

Certifierad samtalsterapeut med expertis inom självförtroende, självkänsla och måluppfyllande.

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 300 kr för 60 minuter. Paketpris existerar.

Epost: emeliebergstrom@onlineterapi.nu | telefon: 0739333430 | skype: emelie.sara.marita

Tora

Tora

Certifierad samtalsterapeut som hjälper dig komma vidare, fatta beslut och göra dig tryggare i dig själv

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 500 kr för 40 minuter. Paketpris existerar.

Epost: Tora@onlineterapi.nu | telefon: 0730268809

Ledig plats

Okänd terapeut

Är du en terapeut som önskar att visas här? Kontakta oss på info@onlineterapi.nu

Alla terapeuter

Alla terapeuter

Klicka här för att se alla våra terapeuter.

Olika terapier inom psykoterapi

När du väljer att prata med en psykoterapeut online kommer denna att anpassa sin behandlingsmetodik till det som ger bäst resultat för just din livssituation. Det finns flera olika terapiformer som kan tillämpas där kognitiv beteende terapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) är de allra vanligaste. Förutom dessa används bland annat följande:

Existentiell psykoterapi

Denna form av terapi är ofta inriktad på hur du kan må bra baserat på din egen värdegrund. Här ses ångest ofta som en bieffekt av att du inte lever det liv eller gör de val som du innerst inne borde enligt de värderingar som du har. Terapin handlar om att lära känna sig själv och att aktivera agera efter det som betyder något för just dig.

Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi har sitt fokus på relationer – vanligtvis närstående sådana – och hur dessa hänger samman med nedstämdhet som ofta är anledningen till att individen har sökt hjälp. Här jobbar psykoterapeuten med att kartlägga relationen och förbättra brister som kan inkludera kommunikationssvårigheter, bristande konflikthantering eller ofrivilliga rollförändringar.

Vanliga frågor och svar om psykoterapi online

Allt mellan 200 kr till 1000 kr. Det varierar vilt beroende på vem du pratar med och hur lågt samtalet är. Många psykoterapeuter har även paketerbjudanden där priset blir lägre om du binder upp dig till flera samtal. Ditt första är vanligtvis gratis.

Några garantier finns det dessvärre aldrig då terapins effekt är starkt förknippad till hur villig du själv är för en förändring. Har du däremot tagit steget att söka hjälp så är du antagligen beredd att jobba för det. I så fall kommer hjälpen och verktygen som du får via psykoterapi online med all säkerhet att ge väldigt goda resultat. Det viktigaste är att välja en psykoterapeut som du känner dig bekväm med och låta processen ta sin tid då en förändring sällan sker över en natt.

Detta är något som du och terapeuten kommer att komma överrens om tillsammans. Det kan variera beroende på vad det är du söker hjälp för och hur din livssituation ser ut. Ett samtal i veckan är däremot ganska vanligt att ha.

För att underlätta för båda parter är det många gånger Swish som används. Majoriteten av nätets psykoterapeuter är däremot väldigt flexibla så har du ett annat sätt du önskar att betala på går det säkerligen bra.