Relationsvård

Att vårda sina relationer är inte alltid en självklarhet. Som mycket annat i livet tas dem för givet, vilket ofta får allvarliga konsekvenser. Det har rapporteras att ca 16 % av Sveriges befolkning inte har någon äkta vän att vända sig till och att ca hälften av alla giftermål slutar i skilsmässa.

Ensamhet i sig behöver inte vara något negativt. Alla fungerar olika och för vissa är det skönt att inte behöva ta hänsyn till någon annan – en form av frihet. Faktum är dock att vi som människor är flockdjur och att social närvaro i regel är en väldigt viktig pelare för både fysisk och psykisk hälsa.

Studier visar att de som är ensamma bland annat löper större risk för följande:

  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Stroke och demens
  • Depression
  • Aggression
  • Drogmissbruk

Hur kan jag vårda mina relationer?

Relationer förekommer i flera olika former. Vi har både livspartners, släktingar, vänner och arbetskollegor. Hur dessa vårdas på bästa sätt finns det inget universellt svar på då alla relationer är unika och kräver mer eller mindre energi.

Om du upplever att någon som står dig kär håller på att glida ifrån dig eller du inte mår bra i en viss relation kan det därför vara bra att söka professionell hjälp. Tyvärr är det få som gör detta då man ofta lever på förhoppningen om att allting kommer att lösa sig av sig själv.

Med en skilsmässostatisk på 50% och 16% som saknar en bästa kompis blir denna förhoppning sällan verklighet. Att ta hand om sina relationer är bevisligen mycket svårare än vad vi tror. När det väl har börjat gå utför är det ofta svårt att bryta sig ur det destruktiva mönstret.

Genom parterapi är det däremot ganska enkelt att rädda en relation med sin livspartner. Likaså kan familjerådgivning effektivt råda bot på dysfunktionella hushåll. Att fungera bättre på arbetsplatsen eller plåstra ihop en relation med en gammal god vän kan också lösas med någon form av professionell hjälp, såsom psykoterapi.

Att bli guidad av någon med psykologisk utbildning är idag smidigare, tryggare och billigare än någonsin då allting kan ske över nätet. Här på online terapi samarbetar vi med flera duktiga terapeuter som kan få dina relationer att blomstra.

Emelie Bergström

Emelie

Certifierad samtalsterapeut med expertis inom självförtroende, självkänsla och måluppfyllande.

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 300 kr för 60 minuter. Paketpris existerar.

Epost: emeliebergstrom@onlineterapi.nu | telefon: 0739333430 | skype: emelie.sara.marita

Tora

Tora

Certifierad samtalsterapeut som hjälper dig komma vidare, fatta beslut och göra dig tryggare i dig själv

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 500 kr för 40 minuter. Paketpris existerar.

Epost: Tora@onlineterapi.nu | telefon: 0730268809

Ledig plats

Okänd terapeut

Är du en terapeut som önskar att visas här? Kontakta oss på info@onlineterapi.nu

Alla terapeuter

Alla terapeuter

Klicka här för att se alla våra terapeuter.