Sökorsaker

Det finns många anledningar till att söka hjälp. Då du är här har du antagligen redan identifierat problemområden i ditt liv som du vill förbättra. Det är dock inte alltid enkelt att se de bitar i livet man behöver arbeta på för att må bättre. Anledningar till att söka hjälp inkluderar bland annat:

Något som även är väldigt vanligt är ett bristande självförtroende och en bristande självkänsla – två begrepp som kan vara väldigt svåra att skilja på.