Ångest

De flesta av oss har någon gång upplevt ångest i livet. För vissa är svårigheterna däremot värre än för andra och kan skapa båda långvaria och allvarliga problem som drastiskt försämrar ens livskvalité.

Man kan ha ångest hela tiden eller så kan det komma i perioder. Hur det yttrar sig kan handla om allt ifrån en tom känsla i magen till ångest där man inte kan sova om nätterna.

Olika syndrom på ångest

Ångest kan yttra sig på en mängd olika sätt som kan variera vilt ifrån en individ till en annan. På grund av detta är det inte alltid lätt att ge sig själv den korrekta diagnosen. Bland ångest syndrom döljer sig både fysiska och psykiska sådana.

Psykiska ångest symptom

Bland psykiska symtom av ångest finner du bland annat följande:

 • Känslor av att inte känna sig trygg någonstans
 • Svårt att slappna av – man är ständigt på spänn
 • Negativa tankebanor om att dåliga saker ska ske
 • Känslor av att vara distanserad ifrån verkligheten
 • Svårt att koncentrera sig och svårt att sitta still
 • Lätt att bli irriterad, arg, ledsen eller stressad

Fysiska ångest symtom

När det kommer till fysiska symptom av ångest kan dessa bland annat yttra sig på följande vis:

 • Svårigheter att andas
 • Yrsel och muntorrhet
 • Obehaglig tyngd över bröstet
 • Klump i magen eller halsen
 • Svettningar (varma eller kalla)
 • Stickningar i händer eller fötter
 • Viss svaghet i musklerna
 • Darriga och skakiga händer

Behandling av ångest

Det finns flera effektiva och olika typer av ångest behandling. Dessa inkluderar bland annat:

Effektiv hjälp mot ångest

Vill du ha hjälp mot ångest rekommenderar vi starkt att prata med en psykolog som är specialiserad inom ämnet. Önskar du att göra detta via nätet kan du smidigt göra detta med någon av nedanstående:

Emelie Bergström

Emelie

Certifierad samtalsterapeut med expertis inom självförtroende, självkänsla och måluppfyllande.

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 300 kr för 60 minuter. Paketpris existerar.

Epost: emeliebergstrom@onlineterapi.nu | telefon: 0739333430 | skype: emelie.sara.marita

Tora

Tora

Certifierad samtalsterapeut som hjälper dig komma vidare, fatta beslut och göra dig tryggare i dig själv

Första samtalet är gratis, varav resterande ligger på 500 kr för 40 minuter. Paketpris existerar.

Epost: Tora@onlineterapi.nu | telefon: 0730268809

Ledig plats

Okänd terapeut

Är du en terapeut som önskar att visas här? Kontakta oss på info@onlineterapi.nu

Alla terapeuter

Alla terapeuter

Klicka här för att se alla våra terapeuter.

Olika typer av ångest

Man kan ha ångest över allt och ingenting. Nedan har vi listat ett par vanliga områden som folk har ångest inom.

Ångest över jobb

Många går till arbeten som de egentligen inte tycker om. Det har ofta blivit en ond cirkel som man inte lyckas ta sig ur ifrån även om det alltid finns alternativa vägar att gå. Ibland intalar vi oss själva att vi är tillfredsställda med våra arbeten, men undermedvetet säger kroppen ifrån och skapar ångest över vårt jobb.

Ångest över separation

En separation är alltid tuff vare sig det var ett gemensamt beslut eller det var ett ofrivilligt uppbrott. Medan vissa på egen hand klarar att gå vidare är det för andra till stor hjälp att prata med någon för att bota den känsla av tomhet och ångest som uppstått över separationen.

Ångest över mat

Kost är ett stort problemområde som kan yttra sig på många olika sätt. För vissa beror ångest över mat på en rädsla att gå upp i vikt. För andra handlar det om ett okontrollerbart beroende som leder till oönskad viktuppgång. För en del är det den ständiga debatten om vad som är farligt och inte farligt som skapar oro och ångest över mat.

Ångest över livet (existentiell ångest)

Att ha ångest över livet – så kallad existentiell ångest – är det många som drabbas av vid något tillfälle. Det handlar ofta om att inte veta sin plats i livet och känna en viss meningslöshet över det.

Ångest av att dejta

Ångest av att dejta är ofta något som är förknippat med ett bristande självkänsla och en rädsla om att bli ratad. Man tar skada av att inte vara omtyckt och denna skada växer sig ofta allt större ju bredare band man har med personen som man eventuellt blir ratad av.

Rädd för cancer ångest

Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna och även om många former går att bota är sjukdomen ofta förknippad med döden. Hand i hand med en rädsla av att dö är det därför många som drabbas av ångest då de är rädda för cancer.

Ångest utan orsak

Det finns alltid en orsak till ångest. Däremot är det många som går runt med ångest helt och hållet ovetandes om varför de har den.

Vanliga frågor och svar om ångest

Det är inte samma sak. Däremot är oro ofta ett symptom på ångest.

Det finns många bakomliggande orsaker till det som vanligtvis delas in i biologiska faktorer och påverkan ifrån miljön man lever i.

Det kan vara. Det finns många orsaker till ångest och stress är definitivt en av dem.

Sök hjälp! Att leva med ångest är inget som någon ska behöva göra och idag är hjälpen mot ångest närmre till hands än någonsin tidigare. Behandling sker smidigt, tryggt och effektivt via nätet. Väljer du att prata med någon av de psykologer som vi erbjuder tjänster ifrån är ditt första samtal dessutom gratis.