Sömnsvårigheter

Vid sömnsvårigheter kan mindfulness vara en väldigt effektiv behandlingsmetod som ofta kan utövas på egen hand.